پروژه پژوهش و ارائه طرح در زمینه کاربرد فنون هوش مصنوعی در زمینه ردیابی تراکنش‌های مالی

  • صفحه اصلی
  • پروژه‌ها
  • پروژه پژوهش و ارائه طرح در زمینه کاربرد فنون هوش مصنوعی در زمینه ردیابی تراکنش‌های مالی
shape
shape
shape
shape
shape

پروژه پژوهش و ارائه طرح در زمینه کاربرد فنون هوش مصنوعی در زمینه ردیابی تراکنش‌های مالی

هدف این پروژه، بررسی‌ جدیدترین دستاوردهای پژوهشی در زمینه ردیابی تراکنش‌های مالی مظنون و مقابله با پول‌شویی مبتنی بر تکنیک‌های هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و یادگیری ژرف به‌منظور کاربردی‌سازی آنها و تجهیز سامانه انباره داده‌های تراکنش‌های بانکی به این تکنیک‌ها است. تکنیک‌ها و الگوریتم‌های متعدد و متنوعی مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) ، یادگیری ماشینی (ML) و یادگیری ژرف (DL) به منظور شناسایی جرایم مالی ، کشف تقلب ، کشف ناهنجاری و پایش تراکنش‌های مظنون تاکنون معرفی و منتشر شده است. برخی از این تکنیک‌ها قابلیت به‌کارگیری در ردیابی تراکنش‌های مالی و سامانه‌ مقابله با پول‌شویی (AML) را دارند. اما برخی از این تکنیک‌ها تنها در حد پژوهش‌های آکادمیک باقیمانده و پتانسیل بهره‌برداری در عمل و تجمیع‌شدن در سامانه‌های واقعی بانکی و داده‌های حجیم تراکنش‌های بانکی را ندارند.

با توجه به تنوع و تعدد روشها، تکنیک‌ها و الگوریتم‌های منتشر شده و عدم قطعیت نتایج آنها برای به‌کارگیری در سامانه انباره داده‌ها و بر روی داده‌های حجیم تراکنش‌های مالی کانال‌های مختلف بانکی، هدف آن است که یک برنامه پژوهش و توسعه (R&D) بلندمدتی در این حوزه شروع شود تا روشها، تکنیک‌ها و ابزارهای مناسب، انتخاب، طراحی یا توسعه داده شده در قالب یک سامانه اولیه، نمونه‌سازی و اجرا شوند.

-->